Reflü Tedavi Merkezi | Sorunuzu Gönderin Reflü Tedavi Merkezi | Online Randevu Reflü Tedavi Merkezi | Video Galeri Reflü Tedavi Merkezi | Reflü Kitaplığı

Reflü ve Barrett Özofagus
 Barrett özofagus, gastroözofageal reflünün en önemli ve en korkulan komplikasyonudur. Uzun süredir yakınmaları olan, tedavi ve takip altında olmayan hastalarda daha sık görülür. Özofajit tablosu gelişen hastalarda Barrett özofagus olasılığı % 4 tür.

Yemek borusu mukozası mide mukozası gibi aside dayanıklı değildir. Barret özofagus gelişme nedeni asit etkisiyle yemek borusu mukozası değişim geçirerek daha dayanıklı olan mide mukozasına benzemeye çalışmasıdır. Ancak bu mukoza normal bir mukoza olmayıp metaplazik mukozadır. Yani bu mukozada değişim devam ederse kanser gelişme riski vardır.

Barrett mukozasının uzunluğu 3 cm’den kısaysa kısa segment Barrett özofagus denir.

55 -63 yaşları arasında en sık görülür.

Erkeklerde kadınlardan daha sıktır.

Beyaz ırkta daha sık görülür.

Barrett oluşumunda gastroözofageal reflünün yanında, safra reflüsü, tütün, alkol, şişmanlık, diyet, kimyasal maddeler ve genetik faktörler de rol oynar.

Barrett mukozasında kanser gelişme sıklığı yılda % 0.5-1 dir.

Endoskopik takip şarttır. Kontrol endoskopisi 1 yıl sonra yapılmalı, sonra 3 yılda bir endoskopik kontrole devam edilmelidir.


Reflü ve yemek borusu kanseri

Barrett özofaguslu hastaların takibinde 1 yılda 125 hastadan birinde kanser gelişir.

Kanser gelişme riski Barret özofagusun süresinin uzunluğuyla orantılıdır.

Yutmada zorluk en sık görülen semptomdur.

Reflü şikayetleri olmaksızın veya tedavi ile şikayetler geçtikten sonra da adenokanser gelişebilir.

Kanser gelişen olgularda 5 yıllık yaşam süresi %  3’ten azdır. Erken tanı ve cerrahi tedavi ile yaşam süresi uzayabilir.