Reflü Tedavi Merkezi | Sorunuzu Gönderin Reflü Tedavi Merkezi | Online Randevu Reflü Tedavi Merkezi | Video Galeri Reflü Tedavi Merkezi | Reflü Kitaplığı

Endoskopi ve Biyopsi
Endoskopi ve biyopsi

Yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağı denilen ince barsakların üst kısmının incelenmesi ve bu esnada minik bir parça alınması işlemidir.

Endoskopi işlemi ucunda soğuk ışık kaynağı ve kamera bulunan tamamen esnek bir borunun doktor tarafından hastanın ağzından girilerek yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağına dek ilerletilerek üst gastrointestinal sisteminin incelenmesi işlemidir. Bu esnada gerekli görülen bölgelerden biyopsi alınıp patoloji laboratuarına gönderilerek inceleme yapılması ve bu organların hastalıklarının kesin olarak tanısını koymak mümkün olur. Biyopsi alınması kesinlikle tehlikeli bir işlem olmayıp, var olan kanser gibi hastalıkların yayılmasına neden olmaz. Tam tersine erken tanı konarak ameliyatla iyileşme şansı veriri.

İşlem öncesinde hafif sedasyon yapılmakta ve hasta işlemin farkına varmamaktadır.

Endoskopi kimlere yapılmalıdır?

5 yıldan daha uzun süredir reflü semptomları olan 50 yaşın üstündeki yetişkinlere endoskopi yapılması gereklidir. Çünkü bu hastalarda Barrett özofagus gelişme riski vardır. Barrett özofagus yemek borusu hücrelerinin uzun süreli asit teması soncu ince ve kalın barsak hücrelerine dönüşmesidir. Bu durumda hastaların yemek borusunun Barrett’e dönüşmüş blgesinde % 1 oranında kanser gelişme riski vardır. Bu nedenle Barrett özofagusun tespiti ve belli aralıklarla takibi gereklidir.

Endoskopi yapılmasını gerektiren diğer nedenler ALARM SEMPTOMLARI’nın varlığıdır. Bu durumlarda hemen endoskopi yapılmalıdır.

Alarm semptomları nelerdir?

Üst sindirim sistemi kanaması bulguları varsa (kahve telvesi gibi kusma ve/veya siyah, zift gibi, pis kokulu dışkılama kanama bulgularıdır)

Yutma güçlüğü (lokmalar göğüs arkasında takılır ve su içilerek giderilmeye çalışılır)

Yutarken ağrı duyma

Kilo kaybı

Anemi (kansızlık). Özellikle erkeklerde ve menopoz sonrasındaki kadınlarda kanama mutlaka araştırılmalıdır.

Dışkıda gizli kan testinin pozitif bulunması. 40 yaşını geçen herkesin 6 ayda bir gaitada gizli kan testini yaptırması önerilir. Ailesinde sindirim sistemi kanseri öyküsü olan 30 yaşından itibaren gastroskopik takibi önerilir.

50 yaşın üzerinde ve 5 yıldan daha uzun süre reflü yakınmaları olan erkek hastalar.


Endoskopi kimlere gerekmez?


Reflü yakınmaları sürekli olan hastalarda yemek borusundaki hasarın derecesini tespit etmek, reflüye neden olan yemek borusunun mideye geçen kısmındaki bölgenin gevşekliği veya mide fıtığı gibi reflüyü kolaylaştıran nedenleri tespit etmek ve buna göre tedavinin şeklini, dozunu, süresini tayin etmek için endoskopi yapılması yararlıdır. Ancak uzun süreli yakınmaları ve alarm semptomları olmayan genç hastalarda endoskopi yapılmasına gerek yoktur.


Endoskopik muayene için hazırlık nasıl yapılmalı?

Hasta kullanmakta olduğu ilaçlarını endoskopi yapacak olan doktora mutlaka bildirmeli, gerekirse ilaçlar yeniden düzenlemelidir. İşlemden en az 8 saat önce katı ve sıvı gıdaların alınması kesilmelidir. İşlem esnasında verilen hafif anestezik ilaçlar işlem sonrasında dikkat ve reflekslerde zayıflama yaptığından 1-2 saat süreyle dikkat gerektiren işler yapılmamalı ve araç kullanılmamalıdır. İşlemden sonra boğaz uyuşukluğu geçip yutma fonksiyonu tamamen normale dönünceye dek yeme içme ertelenmelidir. Doktor aksini belirtmediği sürece işlem sonrası hasta kullanmakta olduğu ilaçlarına devam etmelidir.